на печать

Законодательный вестник за сентябрь 2015

09.10.2015

 

 

 

Зберегти

Законодавчий вісник


 


ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Збільшено вартісний критерій віднесення матеріальних активів до основних засобів.
Інфляція вплинула на вартісний критерій віднесення матеріальних активів до основних засобів. Так, Законом про зниження податкового тиску від 17.07.2015р. №655-VIII збільшений вартісний критерій віднесення матеріальних активів до основних засобів з 2500 до 6000 грн.
Закон набув чинності 1 вересня 2015 року.


ДФСУ роз’яснила з якого звітного періоду 2015 платник авансових внесків з податку на прибуток, який не отримав прибуток або отримав збиток, має право подати декларацію і фінансову звітність та припинити сплату авансових внесків.
Податківці нагадали, що згідно з оновленою редакцією абз. 9 п. 57.1 ст. 57 ПКУ платник податків, який за підсумками першого кварталу (півріччя, трьох кварталів) звітного року не отримав прибуток або отримав збиток, має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал (півріччя, три квартали) звітного (податкового) року і не сплачувати авансові внески:
• за підсумками першого кварталу - з червня-грудня звітного (податкового) року та січня-травня наступного звітного (податкового) року;
• за півріччя - з вересня-грудня звітного (податкового) року та січня-травня наступного звітного (податкового) року;
• за три квартали - з грудня звітного (податкового) року та січня-травня наступного звітного (податкового) року.
Податкові зобов'язання визначаються на підставі поданих податкових декларацій.
Отже, першим звітним періодом, з якого платники податку на прибуток мають право застосувати норми абз. 9 п. 57.1 ПКУ, є звітний (податковий) період - три квартали 2015 року.
Тобто платник податку на прибуток, який сплачує авансовий внесок і за підсумками трьох кварталів 2015 роки не отримав прибуток або отримав збиток, має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за три квартали 2015 року і не сплачувати авансові внески з грудня 2015 року та січня-травня 2016 року.


ПДВ

Про особливості перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку платника.
Фахівці ДФСУ нагадали особливості переказування надмірно зарахованих коштів з електронного рахунку платника в бюджет, а також порядок сплати податкових зобов'язань з ПДВ, визначених у податкових деклараціях з ПДВ за звітні періоди лютий-травень 2015 року, які подані із запізненням.
Крім того, податківці роз'яснили, як відбувається перерахування надмірно зарахованих коштів з електронного рахунку на поточний рахунок платника. Таке перерахування здійснюється на підставі додатка Д4, яке подається у складі декларації з ПДВ.
Сума, яка може бути перерахована платнику з електронного рахунку на його власний поточний рахунок, відображається у графі 5 таблиці про відомості додатки (Д4), яка визначається як різниця граф 1, 2, і 3 (гр. 1 - гр. 2 - гр. 3).
У текстовій частині під таблицею про відомості платником податків вказується сума, яку він бажає перерахувати на поточний рахунок. Така сума не може перевищувати суму, визначену у графі 5 таблиці про відомості.
Номер поточного рахунку, на який необхідно перерахувати зайво зараховані кошти, і МФО відповідного банку обов'язково вказуються платником в текстовій частині під таблицею про відомості в спеціально передбачених полях.
Лист ДФСУ від 26.08.2015р. №31730/7/99-99-19-03-02-17.

ДФСУ роз’яснила, при здійсненні яких операцій складається податкова накладна з типом причини «04 - Постачання у межах балансу для не виробничого використання».
Податківці нагадали, що згідно п. 9 Порядку №957 податкові накладні, особливості заповнення яких викладені в п. 12, 13, 20 цього Порядку, реєструються в ЄРПН і не видаються одержувачу (покупцю) товарів/послуг.
У верхній лівій частині такої податкової накладної робиться відповідна помітка «X» і вказується тип причини «04 - Постачання у межах балансу для не виробничого використання».
Тип причини «04 - Постачання у межах балансу для не виробничого використання» зазначається у податковій накладній, яка складається платником податку в разі постачання товарів/послуг, за якими був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, у межах балансу для невиробничого використання.

ДФСУ роз’яснила щодо зменшення покупцем-платником ПДВ податкового кредиту у разі відмови з боку постачальника товару (послуг).
 У ДФСУ надала роз’яснення, чи повинен покупець - платник ПДВ самостійно зменшити податковий кредит у разі відмови з боку постачальника товарів/послуг надати розрахунок коригування при поверненні постачальнику товарів/послуг або поверненні покупцю попередньої оплати.
Податківці відзначили: якщо продавець відмовляється скласти розрахунок коригування до податкової накладної, платник податків-покупець повинен врахувати норми ПКУ щодо загальних правил формування податкового кредиту. А саме: податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником за встановленою ставкою ПДВ, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:
• придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;
• придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів, у тому числі при їх імпорті.
Отже, у разі повернення покупцем - платником ПДВ товарів/послуг постачальнику або при поверненні постачальником покупцеві суми попередньої оплати, придбання товарів/послуг фактично не відбувається. Тому такий покупець - платник ПДВ повинен здійснити коригування сум податкового кредиту, сформованого при придбанні товарів/послуг, за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке повернення. Коригування податкового кредиту здійснюється незалежно від факту отримання розрахунку коригування до податкової накладної.

ДФСУ роз'яснила, щодо штрафних санкцій та пені за порушення строків для самостійної сплати податкових зобов'язань з ПДВ.
ДФСУ в листі від 25.08.2015р. №31376/7/99-99-15-01-04-17 роз'яснила, що штрафні санкції та пеня за порушення строків для самостійної сплати податкових зобов'язань з ПДВ не застосовуються, якщо у платника в такі терміни є кошти на рахунках у СЕА ПДВ в сумах, достатніх для сплати ПДВ до бюджету або на спецрахунках сільгосппідприємств-спецрежимникам.
При цьому ДФСУ зазначила, що у разі нарахування протягом перехідного періоду СЕА ПДВ, тобто з 01.02.2015р. по 01.07.2015р, зазначених штрафних санкцій, вони підлягають списанню контролюючим органом за місцем реєстрації платника ПДВ протягом 14 робочих днів.

ДФСУ повідомила щодо наслідків не своєчасної реєстрації податкових накладних у ЄОПН.
Якщо платник податку своєчасно не зареєстрував у ЄРПН податкові накладні і відповідно не зменшив реєстраційну суму на суму податку, зазначену у таких податкових накладних, то після подання звітності з ПДВ за відповідний звітний період, в якій задекларовано податкові зобов'язання з ПДВ, які визначені у податкових накладних, які не зареєстровані в ЄРПН, реєстраційна сума платника зменшується на суму ПДВ, зазначену в податкових накладних, своєчасно не зареєстрованих в ЄРПН.
Про це податківці повідомили в листі від 10.09.2015р. №8576/М/99-99-19-03-02-14.
При цьому автори листа зазначають, що показник СумПеревищ розраховується ГФС автоматично після приймання звітності від платника податку, і при обліку позитивного значення зазначеного показника на таке значення зменшується реєстраційна сума такого платника.
Податківці запевнили, що після реєстрації таких податкових накладних в ЄРПН в СЕА ПДВ автоматично відбувається перерахунок показника СумПеревищ за звітний період, в якому була складена така податкова накладна, і розрахункової суми (СумНакл) з урахуванням сум ПДВ, зазначених у таких податкових накладних. Тобто прийшли до висновку, що показник СумПеревищ не призводить до збільшення платежів на електронний рахунок платника податку.
Звичайно, коментований лист з'явилося не випадково, тому що тривалий час програмне забезпечення в частині обчислення реєстраційної суми знаходилося в режимі доопрацювання, незважаючи на роботу СЕА ПДВ у звичайному режимі. Навіть у вересні платники ПДВ скаржилися на некоректну числення показника СумПеревищ. Отже, зі слів податківців, відтепер маємо повний порядок.

ДФСУ надала роз’яснення щодо реквізитів платіжного доручення при перерахуванні коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок в СЕА ПДВ.
ДФСУ відповіла на питання, які реквізити слід вказувати в полях платіжного доручення в разі перерахування коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок в СЕА ПДВ, у зв'язку з прийняттям наказу Мінфіну від 24.07.2015р. №666.
Податківці відзначили, що при заповненні реквізитів отримувача в платіжках у разі перерахування коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок в СЕА ПДВ:
- У полі «Отримувач» необхідно заповнювати назва платника;
- У полі «Код» необхідно заповнювати податковий номер платника податку, за яким ведеться облік в контролюючих органах;
- У полі «Банк отримувача» необхідно заповнювати «Казначейство України (їв. Адм. Подат.)»;
- У полі «Код банку» необхідно заповнювати «899998»;
- У полі «№рахунка» необхідно заповнювати номер рахунку, вказану в електронному повідомленні або отриманий у Центрі обслуговування платників за основним місцем обліку.
Реквізит «Призначення платежу» заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.
У разі перерахування коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок в СЕА ПДВ у поле №4 друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі, наприклад «перераховано з власного поточного рахунку на електронний рахунок».
 

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

З 1 вересня 2015 року змінено порядок оподаткування ПДФО та військовим збором суми пенсій, що перевищують три мінімальні заробітні плати, призначені учасникам бойових дій.
З 1 вересня 2015 не оподатковується ПДФО, а отже і військовим збором, суми пенсій, перевищують три мінімальні заробітні плати, призначені учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93р. №3551-XII.
Це передбачено Законом України «Про внесення зміни до статті 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких інших категорій осіб» від 17.07.2015р. №653-VIII, який набув чинності 01.09.2015р.

ДФСУ надала роз’яснення, щодо проставляння коду в полі 3 «Призначення платежу» розрахункового документа при сплаті податковим агентом ПДФО.
Податківці відзначили, що в полі 3 вказується:
- Знак ";";
- Один з нижчезазначених реквізитів:
1) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);
2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (завжди має 9 цифр).
Тобто в поле 3 «Призначення платежу» розрахункового документа, який складається податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб, проставляється або код ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, такого податкового агента.


ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Мінфін вніс зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон.
Так, з Інструкції виключено положення щодо реєстрації підприємством особи, яка вибуває у відрядження, у спеціальному журналі.
Також змінено норми щодо відшкодування витрат при службових відрядженнях, а саме:
• якщо дата на транспортному квитку не збігається з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження, з дозволу керівника підприємства береться до уваги затримка у відрядженні на вихідні або святкові й неробочі дні у випадку, якщо термін перебування працівника поза місцем його постійної роботи не буде перевищувати терміну відрядження, передбаченого постановою КМУ від 02.02.2011р. №98. За ці дні працівникові не відшкодовуються добові витрати, витрати на наймання житлового приміщення та інші витрати (крім витрат на проїзд з місця відрядження до місця постійної роботи);
• керівники підприємств (крім міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади) особисто вирішують питання відшкодування своїх витрат на наймання житлових приміщень, що перевищують граничні суми, затверджені постановою КМУ від 02.02.2011р. №98, на проїзд у м'якому вагоні, судами морського і річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1-го класу та бізнес-класу, а також витрат на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якого входить до вартості квитка. Дозволи міністрам та керівникам інших центральних органів виконавчої влади на відшкодування зазначених витрат надаються Першим віце-прем'єр-міністром, а також віце-прем'єр-міністрами згідно з розподілом функціональних повноважень.
Наказ набрав чинності з 11.09.2015р.

Фахівці Мінсоцполітики нагадали, щодо компенсації середнього заробітку мобілізованих працівників.
Фахівці Мінсоцполітики нагадали, що на сьогодні компенсація середнього заробітку мобілізованих працівників здійснюється тільки підприємствам, установам та організаціям. Іншого законодавством не передбачено.
Гарантії, встановлені ст. 119 КЗпП щодо збереження за мобілізованими працівниками місця роботи, посади та виплати середнього заробітку, на працівників, які працюють у фермерських господарствах, сільськогосподарських виробничих кооперативах та у фізичних осіб - підприємців, не поширюються. З метою поширення гарантій на зазначених суб'єктів господарювання Мінсоцполітики розроблено проект Закону України «Про внесення зміни до статті 119 Кодексу законів про працю України».
На даний момент цей законопроект спрямований на узгодження зацікавленим центральним органам виконавчої влади.
Лист Мінсоцполітики від 19.08.2015р. №1067/13/84-15.

Додаткова відпустка працівникам за особливий характер праці, зокрема праця на персональних комп’ютерах.
Мінсоцполітики та Держінспекція з праці розійшлися в думках щодо можливості направлення повідомлення про прийом працівника на роботу.
Так, обидва відомства нагадали, що відповідно до Порядку №413 повідомлення подається роботодавцем у ДФСУ за місцем обліку до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:
• засобами електронного зв'язку з використанням ЕЦП;
• на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
• на паперових носіях, якщо трудові договори укладені не більше ніж з п'ятьма особами.
Як зазначає Держінспекція з праці в листі від 03.08.2015р. №1364/24/21/01/2298-15, Порядок не визначає, яким саме шляхом паперові носії повинні бути доставлені в ДФСУ. На думку фахівців, роботодавець може надіслати інформацію поштовим відправленням з повідомленням про отримання. У такому випадку датою повідомлення буде дата відправлення листа згідно поштової квитанції.
Разом з тим, Мінсоцполітики в листі від 19.08.2015р. №1069/13/84-15 висловило зовсім протилежну думку, вказавши, що подання повідомлення про прийнятих працівників за допомогою підприємств поштового зв'язку Порядком не передбачено.
Крім того, фахівці Держінспекції з праці відзначили, що повідомлення про прийом працівника на роботу є частиною укладення трудового договору. І нагадали про відповідальність за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору:
• для юридичних та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, - штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, щодо якого здійснено порушення (на сьогодні 36 540 гривень) (ст. 265 КЗпП);
• для посадових осіб і фізосіб-підприємців, які використовують найману працю, - штраф від 8500 до 17000 гривень, за повторне порушення - від 17 000 до 34 000 гривень (ч. 3 та 4 ст. 41 КпАП).

Поновлення на роботі звільнених працівників яких призвали на військову службу на час мобілізації.
Закон «Про внесення змін до Закону України« Про Державний бюджет України на 2015 рік »від 17.09.2015р. №704 щодо підвищення з 1 вересня соцстандартів підписаний Президентом і опублікований в« Голосі України »№174 від 19.09.2015р.
Так, з 1 вересня розмір мінімальної заробітної плати становить 1378 грн. на місяць.
Також збільшено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць - 1 330 грн., а для основних соціальних і демографічних груп населення:
- Дітей віком до 6 років - 1167 грн.;
- Дітей віком від 6 до 18 років - 1455 грн.;
- Працездатних осіб - один тисяча триста сімдесят вісім грн.;
- Осіб, які втратили працездатність, - 1074 грн.
 

ЗВІТНІСТЬ

Що має робити юридична особа, якщо органи місцевого самоврядування протягом року вносять зміни в прийняте в січня 2015 року рішення щодо ставок і пільг на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Податківці нагадали, що юрособи - платники податку на нерухоме майно самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Якщо орган місцевого самоврядування протягом року ухвалить зміни до рішення про ставках податку на нерухомість, то юрособам - платникам податку потрібно протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення такого рішення подати декларацію з уточненням сум податку.

Мінфін затвердив форму Податкової декларації з рентної плати.
Мінфін наказом від 17.08.2015р. №719 затвердив форму Податкової декларації з рентної плати. Нова форма уніфікувала всі рентні платежі.
Так, з моменту набрання чинності наказом платники рентної плати будуть подавати декларацію та відповідні розрахунки, а саме:
- За користування надрами для видобування корисних копалин;
- За користування надрами для видобування вуглеводневої сировини;
- За користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;
- За користування радіочастотним ресурсом України;
- За спеціальне використання води;
- За спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту;
- За спеціальне використання води для потреб гідроенергетики;
- За спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
- За спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування);
- За транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
- За транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами.
Також наказом затверджено:
- Перелік категорій запасів видобутих корисних копалин ділянок надр, що визначають об'єкт оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин;
- Кодифікатор корисних копалин;
- Перелік корисних копалин, що видобуваються гірничими підприємствами і обумовлених об'єкт оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин;
- Перелік кодів видів радіозв'язку;
- Кодифікація водних об'єктів за типом водного об'єкта і напрямком використання води, згідно з розділом IX Податкового кодексу України.
Наказ набрав чинності з 29 вересня 2015 року.
 

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

НБУ послабив частина адміністративних обмежень.
НБУ послабив частина адміністративних обмежень, введених в першій половині цього року для стабілізації валютного ринку. Ці кроки з лібералізації валютного регулювання закріплені у постановах від 03.09.2015р. №581 та №582.
Національний банк збільшив обсяг видачі готівки в іноземній валюті та банківських металах з рахунків клієнтів банків з 15000 до 20000 грн. на добу. Послаблення спрямоване на відновлення довіри до банківської системи і припливу валютних депозитів.
Регулятор дозволив при покупці клієнтами банків іноземної валюти не враховувати залишки коштів на їх рахунках у валюті третіх групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів. Це дозволить клієнтам, які мають на рахунках залишки неконвертованих валют, купувати іноземну валюту.
Уточнено вимога щодо обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті. Відтепер вимога не поширюватиметься на кошти, повернуті за ініціативою іноземного банку в дводенний термін.
Також регулятор скасував вимогу щодо обов'язкового подання в пакеті документів для покупки/переказу іноземної валюти довідки з Державної фіскальної служби, що засвідчує відсутність заборгованості зі сплати податків для компаній. Це полегшить роботу компаній-імпортерів.
Разом з тим, Національний банк продовжує роботу, спрямовану на запобігання непродуктивного відтоку капіталу з країни. Зокрема, вводиться заборона на купівлю валюти для розрахунків за імпорт продукції, митне оформлення якої було здійснено до 1 січня 2014 року. Це стосується випадків заміни боржника та/або кредитора у зобов'язанні за зовнішньоекономічним контрактом. Відтепер компанії-резиденти повинні будуть виконувати такі зобов'язання за рахунок власних коштів в іноземній валюті. Вимога не поширюється на життєво необхідні товари.
Крім того, незмінними залишилися вимоги щодо 90-денного строку розрахунків за експортно-імпортними операціями та обов'язкового продажу на міжбанку 75% надходжень валютної виручки на користь резидентів. Такий продаж здійснюється без доручення клієнта і виключно на наступний день після зарахування коштів на розподільчий рахунок.
Зміни набрали чинності з 4 вересня і діють до 4 грудня 2015 року включно.

НБУ вніс зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.
Національний банк постановою від 01.09.2015р. №571 вніс зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.
Зміни здебільшого стосуються порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів. Так, банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, на підставі наступних документів:
• заяви про відкриття рахунку;
• довідки банку про відкриття накопичувального рахунку;
• копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії;
• картки із зразками підписів.
Документ набрав чинності 4 вересня 2015 року.

Вимоги до платежів у національній валюті на користь нерезидентів відтепер аналогічні вимогам до платежів в іноземній валюті.
Вимоги до платежів у національній валюті на користь нерезидентів відтепер аналогічні вимогам до платежів в іноземній валюті. Таке рішення регулятор закріпив в постанові «Про затвердження Змін до постанови Правління Національного банку України від 3 вересня 2015 року №581» від 09.09.2015р. №593.
Так, Нацбанк уніфікував порядок перерахування коштів у гривнях на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів за дорученням клієнтів-резидентів. Це стосується операцій за договорами, укладеними резидентами з нерезидентами. Уповноважені банки, які будуть здійснювати таку угоду, повинні попередньо зарахувати кошти на окремий аналітичний рахунок.
Відтепер кошти будуть перераховані на рахунок банку-нерезидента не раніше четвертого операційного дня після того, як уповноважений банк внесе інформацію про запланованої операції до відповідного реєстру та надасть його Національному банку України. На даний момент такий порядок застосовується до аналогічних операцій в іноземній валюті.
Разом з тим, забороняється здійснювати такі операції, якщо ці кошти в гривнях були залучені клієнтами-резидентами у формі кредиту. Аналогічна вимога вже діє щодо здійснення операцій з купівлі валюти.
Зміни набрали чинності з 10 вересня 2015 року.

НБУ знизив облікову ставку.
НБУ ухвалив рішення про зниження з 25.09.2015р. облікової ставки до 22% річних. Це рішення закріплене в постанові Правління Національного банку України від 24 вересня 2015 №627 «Про регулювання грошово-кредитного ринку».
Національний банк продовжує пом'якшувати свою грошово-кредитну політику. Разом з тим, такий крок є досить стриманим і враховує необхідність забезпечити подальшу дезінфляцію і досягти в середньостроковій перспективі 5% рівня інфляції.
Таке пом'якшення дозволить підтримати поступове відновлення економічної активності, ознаки якого спостерігаються у ІІІ кварталі і продовжаться в IV кварталі 2015 року. За підсумками 2016 прогнозується зростання реального ВВП на 2,4%.
За даними сайту НБУ.
Нагадаємо, облікова ставка - найнижча серед процентних ставок НБУ і є базовим індикатором оцінки вартості грошових ресурсів.


ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Використання Кабмін затвердив перелік держав, в яких ставки податку на прибуток на 5 і більше процентних пунктів нижче ніж в Україні.
Кабмін затвердив перелік держав (територій), в яких ставки податку на прибуток (корпоративного податку) на 5 і більше процентних пунктів нижче ніж в Україні.
Відповідне розпорядження уряду №977-р діє з 16.09.2015р.
Так, з оновленого переліку виключені Швейцарія, Грузія, Мальта, Ліван, ОАЕ, Сінгапур, Марокко, Люксембург, Ямайка і Гваделупа.


КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Звільнення платників податків від пені при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання.
На три місяці звільняються від пені платники податків при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання, а також у разі внесення змін до податкової звітності в результаті самостійного виявлення помилок.
Так, пеня при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання буде нараховуватися після закінчення 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання.
Якщо ж платник податків самостійно виправляє помилки в звітності протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, пеня не нараховується.
Такі зміни внесено до ст. 129 ПКУ відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків» від 17.07.2015р. №655-VIII, який вступив чинності 1 вересня 2015 року.

Законом №655 внесено зміни до ПКУ щодо прийняття податкових повідомлень-рішень при наявності кримінального провадження.
А саме, скасовано норми, що передбачають особливості прийняття податкових повідомлень-рішень у зв'язку з наявністю кримінального провадження щодо кримінального правопорушення щодо посадової особи (посадових осіб) платника податків.
Отже, з 1 вересня 2015 року з результатами таких перевірок вводиться загальний порядок і строки прийняття податкових повідомлень-рішень, передбачений п. 86.8 ПКУ, - податкове повідомлення-рішення приймається керівником контролюючого органу (його заступником) протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки.
При цьому ДФСУ звертає увагу на те, що загальний порядок прийняття податкових повідомлень-рішень, передбачений п. 86.8 ПКУ, застосовується за результатами перевірок, які проводяться в рамках кримінального провадження про кримінальні правопорушення, розпочатого після набрання чинності Законом №655 (п. 36 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).
Що стосується перевірок, які проводяться (проводилися) в рамках кримінального провадження про кримінальні правопорушення, розпочатого до набрання чинності Законом №655, то в цьому випадку податкові повідомлення-рішення за результатами перевірок приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання відповідного судового рішення (обвинувальний вирок, постанову про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами), вступило в законну силу.
Це правило не стосується прийняття податкових повідомлень-рішень з питань державної митної справи, оскільки в МКУ зміни не були внесені.
А тому порядок прийняття податкових повідомлень-рішень з питань державної митної справи за наявності кримінальної виробництва залишається незмінним - податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки не виноситься до дня набрання законної сили відповідного вироку суду.
Лист ДФСУ від 28.08.2015р. №32067/7/99-99-22-04-02-17.

Податківці нагадали, що Законом №655 доповнено ст. 79 ПКУ новим пунктом 79.5, згідно з яким замість невиїзної документальної перевірки може проводитися документальна виїзна перевірка.
Податківці у листі від 28.08.2015р. №32067/7/99-99-22-04-02-17 нагадали, що Законом №655 доповнено ст. 79 ПКУ новим пунктом 79.5, згідно з яким при наявності письмового звернення платника податків, замість невиїзної документальної перевірки може проводитися документальна виїзна перевірка.
У цьому зв'язку ДФСУ зазначає, що для вибору виїзної перевірки, замість невиїзної, платник податків під час організації документальної невиїзної перевірки при отриманні повідомлення та копії наказу про її проведення повинен подати до контролюючого органу обґрунтоване звернення щодо проведення документальної виїзної перевірки (наприклад, у зв'язку зі значним кількістю первинних документів, які необхідно надати контролюючому органу для проведення перевірки).
У такому випадку контролюючий орган розглядає питання щодо можливості виїзного характеру перевірки (з урахуванням стану платника податків, наявності або відсутності його за місцезнаходженням (місцем проживання), відсутності інших обставин, які унеможливлюють належне проведення виїзної документальної перевірки) та письмово сповіщає платника податків про результати розгляду. 

Мінфін затвердив документи, без яких органи ГФСУ ніяк не могли приступити до повноцінного контролю за трансферним ціноутворенням.
Мінфін наказом від 14.08.2015р. №706 затвердив два документи, без яких органи ГФСУ ніяк не могли приступити до повноцінного контролю за трансферним ціноутворенням:
- Порядок проведення моніторингу контрольованих операцій, відповідно до якого податківці будуть виявляти потенційні ризики і оцінювати відповідність умов контрольованих операцій принципом «витягнутої руки»;
- Порядок опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення. Він служить тим же цілям, але більш детально регламентує процедуру опитування.
Таким чином, органи ГФСУ отримають дієвий інструмент контролю за ТЦО. Затверджені порядки чинні з 06.10.2015р.

Закон від 22.07.2014р. №1602-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів» набув чинності.
Закон від 22.07.2014р. №1 602-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів» 20.09.2015р. набув чинності.
Документ спрямований на гармонізацію законодавства України із законодавством ЄС у сфері безпечності та якості харчових продуктів, забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей та інтересів споживачів, а також створення прозорих умов ведення господарської діяльності, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних харчових продуктів і зменшення їх ціни.
Закон передбачає:
• уточнення термінології, видів правопорушень та адекватності міри покарання;
• створення єдиного контролюючого органу у сфері безпеки харчових продуктів;
• скасування дозвільних документів і процедур, які відсутні в ЄС;
• впровадження європейських принципів регулювання ГМО, один з яких - реєстрація джерел ГМО, а не продуктів, виготовлених з них.
Згідно зі змінами діє нова редакція Закону «Про безпечність та якість харчових продуктів» під назвою «Про основні принципи та вимогах до безпеки і якості харчових продуктів».
 

ІНШЕ

Верховна Рада прийняла Закон про електронну комерцію.
Верховна Рада прийняла Закон про електронну комерцію (законопроект №957).
Документом пропонується визначити організаційно-правові засади здійснення в Україні електронної комерції, встановити чіткі правові вимоги та механізми дистанційного укладання і виконання правочинів із застосуванням електронних інформаційно-комунікаційних засобів і технологій.
Так, в правовій ужиток будуть введені нові поняття: «електронна комерція», «електронна форма подання інформації», «електронна угода», «дистанційне укладення та виконання угод» та ін.
Згідно з проектом основними принципами електронної комерції, зокрема, є:
- Забезпечення вільної можливості здійснення підприємницької діяльності з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій;
- Свобода вибору суб'єктами комерції електронних засобів для здійснення діяльності, як одного з можливих способів ведення комерції;
- Свобода вибору контрагента, а також видів і форм діяльності, пов'язаних з реалізацією товарів, виконанням робіт і наданням послуг в електронній комерції;
- Свобода здійснення електронних договорів;
- Рівність та охорона прав учасників електронної комерції;
- Суворе дотримання правових норм, що регламентують комерційну діяльність, ділової етики, а також прав та інтересів суб'єктів електронної комерції та ін.
Обмеження прав і обов'язків суб'єктів електронної комерції можуть бути встановлені виключно законом.
Документом також передбачається встановити, що угоди не можуть бути визнані недійсними виключно на тій підставі, що вони були укладені і здійснені за допомогою використання електронної форми подання інформації, якщо інше не передбачено законом.

Податкові консультації тепер узагальнює Мінфін.
Податкові консультації тепер узагальнює Мінфін. Такі зміни передбачені Законом про зниження податкового тиску від 17.07.2015р. №655-VIII, який вступив чинності 1 вересня 2015 року.
Консультації за індивідуальними запитами підприємств і далі надають органи ДФСУ. При цьому внесені зміни в процедуру надання таких консультацій.
Так, згідно із Законом №655-VIII передбачено обов'язкове розміщення на сайті органу, що надав консультацію, протягом 10 календарних днів після дня їх надання без вказівки найменування (прізвища, імені, по батькові) платника податків та його податкової адреси.
Крім того, платники податків повинні отримувати не узагальнений відповідь на свій запит, а обґрунтований, з чіткими відповідями на кожне з питань, викладених у запиті до податкового органу.