на печать

Законодательный вестник за июнь 2015

08.07.2015

 

 

 

Зберегти

Законодавчий вісник


ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Тернопільські податківці нагадали, що відноситься до РРО.
Тернопільські податківці нагадали, що до РРО, зокрема, відносяться електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) і т. п.
Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів, а також мінімально допустимі строки їх амортизації визначені в пп. 138.3.3 ПКУ.
Так, машини та обладнання відносяться до групи 4 основних засобів, у якій в окрему підгрупу з мінімально допустимими строками корисного використання 2 роки виділено такі основні засоби: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та / або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень.
З урахуванням викладеного, РРО (електронні контрольно-касові реєстратори, комп'ютерно-касові системи, електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг)) відносяться до 4 групи основних засобів та стосовно них застосовуються мінімально допустимі строки корисного використання - 2 роки.

Податківці у листі від 09.06.2015р. №11999/6/99-99-19-01-01-15 розглянули питання щодо ПММ для службового легкового автомобіля.
Податківці у листі від 09.06.2015р.№11999/6/99-99-19-01-01-15 відповіли на низку запитань щодо податку на прибуток. Зокрема, розглянули таку ситуацію.
Підприємство придбаває ПММ для службового легкового автомобіля. Чи потрібно зараз при списанні ГСМ за нормами витрат доводити «хазяйновитість» маршруту згідно подорожнього листа? Як у 2015 році відображати перевищення витрат палива над лінійної нормою згідно подорожнього листа службового автомобіля?
Податківці нагадали, що оскільки чинним законодавством не передбачена типова форма бланка подорожнього листа легкового автомобіля, то підприємство може використовувати зручну для обліку форму первинного документа, затверджену наказом про облікову політику підприємства, за умови наявності всіх ознак первинного документа, що відображають відомості про господарську операцію та підтверджують її здійснення.
Списання палива і мастильних матеріалів здійснюється, виходячи з даних про пробіг автомобіля і норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Мінтрансу від 10.02.98р. №43.
Згідно з п. 5 П(С)БО 16 витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.
Отже, перевищення витрат палива над лінійної нормою відображається відповідно до правил бухгалтерського обліку на підставі відповідного документа, затвердженого наказом підприємства.
При цьому коригування фінансового результату до оподаткування на суму перевищення витрат палива над лінійної нормою розділом III ПКУ не передбачена.

 

ПДВ

Особливості заповнення таблиці 1 додатка 2 (Д2) до податкової декларації з ПДВ.
Фахівці ДПІ у Дарницькому районі м. Києва звернули увагу платників податків на особливості заповнення таблиці 1 додатка 2 (Д2) до податкової декларації з ПДВ.
Загальне правило заповнення таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації:
- Всі підсумкові показники по кожній графі таблиці 1 додатка Д2 вказуються в рядку «Усього», яка завжди є першим рядком таблиці;
- Розшифровка показника рядка «Усього» кожної графи таблиці 1 додатка Д2 здійснюється в хронологічному порядку, починаючи зверху зі звітного періоду, найближчого до дати подання декларації (останній звітний період), і закінчуючи найбільш давнім звітним періодом. Тобто спочатку відбивається найближча дата до дати подання декларації, під нею - більш рання дата;
- Не можуть бути одночасно заповнені в одному рядку графи 2-5 додатка Д2 (наприклад, якщо в одному звітному періоді платником було задекларовано від'ємне значення двох різних категорій, такі суми вказуються в різних рядках і графах таблиці 1 додатка 2 (Д2) з однаковою датою у графі 1).
У графі 1 таблиці 1 додатка Д2 зазначається звітний період, у якому виникла сума від'ємного значення, яка відповідає категорії такої суми, зазначеної в графах 2-5 додатка 2 (Д2) до декларації.
Графи 1-5 таблиці 1 додатка Д2 заповнюються в хронологічному порядку виникнення сум, які відображаються в графах 2-5. Спочатку зверху в графі 1 указується звітний період, в якому виникло значення графи 2 («січень 2015 року» у форматі «01.2015»), потім нижче - в хронологічному порядку (з більш нової дати до більш пізньої) звітні періоди, в яких виникло значення графи 3, потім 4, в останню чергу - графи 5.

Який вид договору вказується комітентом - власником товару в рядку «Вид цивільно-правового договору» податкової накладної, яка складається ним при здійсненні операцій з експорту товарів у межах договорів комісії.
ДФСУ відповіла на питання, який вид договору вказується комітентом - власником товару в рядку «Вид цивільно-правового договору» податкової накладної, яка складається ним при здійсненні операцій з експорту товарів у межах договорів комісії.
Податківці нагадали, що операції з експорту товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений належно оформленою митною декларацією, оподатковуються за нульовою ставкою.
Датою виникнення податкових зобов'язань у разі експорту товарів є дата оформлення митної декларації.
Отже, з експорту (вивезення) товарів за межі митної території України податкові зобов'язання з ПДВ визначаються на дату фактичного здійснення такого вивезення, тобто на дату оформлення вантажної митної декларації митним органом.
Експорт товарів із залученням комісіонера не впливає на порядок визначення податкових зобов'язань з ПДВ.
Право на застосування нульової ставки ПДВ і, відповідно, на отримання бюджетного відшкодування має тільки продавець експортної продукції - її власник.
При заповненні рядка «Вид цивільно-правового договору» податкової накладної, яка виписується комітентом при здійсненні операцій з експорту товарів у межах договорів комісії, в полі «вид договору» слід вказувати «Договір КОМІСІЇ».

Подання у 2015 році уточнюючого податкового розрахунку до декларації з ПДВ за звітний період 2014 та відображення у складі податкового кредиту суму податку за податковою накладною.
ДФСУ роз'яснила, чи може платник ПДВ у 2015 році подати уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ за звітний період 2014 і відобразити у складі податкового кредиту суму податку за податковою накладною, з дати складання якої пройшло більше 365 календарних днів.
Всі податкові накладні, складені в звітних податкових періодах 2014 року, могли бути включені до податкового кредиту не пізніше грудня 2014 (за умови дотримання інших вимог ПКУ щодо формування податкового кредиту).
Тому в податковий кредит на підставі уточнюючого розрахунку не можуть бути включені податкові накладні з датою складання до 01.01.2014р. Винятком є тільки податкові накладні, які включаються до складу податкового кредиту за фактом оплати платниками податків, які формують податковий кредит за касовим методом.
Починаючи з 01.01.2015р. платники ПДВ, які станом на зазначену дату не включили до податкового кредиту суми ПДВ за податковими накладними, складеними з 01.01.2014р. по 31.12.2014р., можуть реалізувати своє право на формування податкового кредиту по таким податковим накладним шляхом подання уточнюючих розрахунків за відповідні звітні періоди, але з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ. Тобто за звітний період січня 2014 уточнюючий розрахунок може бути представлений не пізніше ніж через 1095 днів починаючи з 20.02.2014р., за грудень 2014 року - не пізніше ніж через 1095 днів починаючи з 20.01.201 р.
Це стосується податкових накладних, складених в 2014 році як в електронному, так і в паперовому вигляді, як зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, так і тих, які за чинним до цієї дати правилам не підлягали реєстрації в ЄРПН.

ДФСУ запроваджує новий електронний сервіс - «Обмін розрахунками коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних в електронному вигляді між контрагентами».
На сайті ДФСУ розміщена інформація про те, що фіскальна служба запроваджує новий електронний сервіс - «Обмін розрахунками коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних в електронному вигляді між контрагентами».
Вимоги до електронних документів для здійснення обміну і до засобів відправлення документів:
1) формат документа повинен відповідати формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання (наказ Міндоходов від 29.11.2013р. №729);
2) формат транспортного повідомлення відповідає вимогам уніфікованого формату транспортного повідомлення при інформаційній взаємодії платників податків і ДФСУ;
3) електронний документ направляється засобами телекомунікаційного зв'язку SOAP;
4) для криптографічних перетворень використовуються сертифіковані засоби ЕЦП, що відповідають законодавству України. Такі кошти використовуються для підписання та шифрування електронних документів, які подаються в ДФСУ.

Податківці нагади щодо заповнення реквізитів одержувача в платіжних дорученнях при перерахуванні коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок в СЕА ПДВ.
Тернопільські податківці нагадали, щодо заповнення реквізитів одержувача в платіжних дорученнях при перерахуванні коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок в СЕА ПДВ необхідно відобразити:
• у полі «Отримувач» - найменування платника;
• у полі «Код» - податковий номер платника податку, за яким ведеться облік в контролюючих органах;
• у полі «Банк отримувача» - «Казначейство України (їв. Адм. Подат.)»;
• у полі «Код банку» - «899998»;
• у полі «№рахунка» - номер рахунку, зазначений в електронному повідомленні або отриманий у Центрі обслуговування платників за основним місцем обліку.
Крім того, поле «Призначення платежу» такого платіжного доручення необхідно заповнювати згідно з вимогами до заповнення реквізитів розрахункових документів, що викладені в додатку 8 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

Держказначейство 13 червня 2015 успішно перейшло від обліку котлової картотеки в розрізі платників за залишками узгоджених податкових зобов'язань платників податків.
Держказначейство 13 червня 2015 успішно перейшло від обліку котлової картотеки в розрізі платників за залишками узгоджених податкових зобов'язань платників податків, не сплачених у бюджет, до механізму подокументно картотеки узгоджених податкових зобов'язань платників податків, не сплачених у бюджет і на спеціальний рахунок сільськогосподарських товаровиробників.
Протягом 13 червня 2015 було оновлено програмне забезпечення, яке відповідає за сервіс інтеграції з системами ДФСУ, і взято на облік 25979 платіжних документів про перерахування ПДВ до бюджету на загальну суму 3,2 млрд гривень.
Доопрацювання програмного забезпечення повинна вирішити ряд проблемних питань СЕА ПДВ, зокрема, своєчасного перерахування належних сум ПДВ на рахунки сільськогосподарських товаровиробників.
За даними сайту Казначейства. 

Збільшення суми ПДВ, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в ЄРПН згідно п. 200- 1.3 ПКУ за рахунок сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з ПДВ.
Податківці у листі від 22.06.2015р.№22361/7/99-99-19-03-02-17 повідомили, що збільшення суми ПДВ, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в ЄРПН згідно п. 200- 1.3 ПКУ, за рахунок сум помилково та/або надміру сплачених станом на 01.07.2015р. грошових зобов'язань з ПДВ буде здійснено до 10 липня 2015 року.
Як пояснили фахівці фіскального відомства, це пов'язано з особливостями технологічного процесу. Так, уточнені дані про помилково та/або надміру сплачених платежах до бюджету, станом на перше число місяця, наступного за звітним (на 01.07.2015р.), можуть бути сформовані ДФСУ після завантаження відповідної інформації до центральної бази даних служби.
Відповідно до Тимчасового регламенту експлуатації інформаційної системи «Податковий блок», затвердженим наказом ДПСУ від 24.12.2012р. №1198, завантаження в центральну базу даних ДФСУ уточненої інформації про стан розрахунків платників з бюджетом (у тому числі про надмірно сплачені суми платежів) здійснюється на п'ятий (юридичні особи) і шостий (фізичні особи - суб'єкти господарської діяльності) робочий день звітного місяця.

Податківці у своєму листі від 09.06.2015р. №11999/6/99-99-19-01-01-15 відповіли на низку запитань щодо ПДВ. Зокрема:
1. У додатку Д2 до декларації за лютий платник ПДВ не вибрав напрямок використання залишку від'ємного значення (не заповнили ні поле «а», ні поле «б»). Чи може він зробити вибір на наступних звітних періодах?
Платник може вказати відповідну суму в поле «а» або поле «б» перед таблицею 1 додатка Д2 до декларації за той звітний період, в якому він вважає за необхідне перенести таку суму на збільшення реєстраційної суми.
Якщо платник не заповнив полі «а» або поле «б» перед таблицею 1 додатка Д2 до декларації за лютий 2015 (або інший період), це не вважається помилкою і не виправляється шляхом подання уточнюючого розрахунку, збільшення реєстраційної суми в березні (чи іншому періоді) не відбувається.
Текстове поле «а» або поле «б» перед таблицею 1 додатка Д2 може бути заповнено в будь-якому наступному звітному періоді, в якому платник визнає за необхідне, але тільки в межах значення рядка «Усього» графи 14 таблиці 1 додатка Д2 до декларації за той звітний період, у якому платник визначив для себе необхідність заповнення цього поля.
У тому звітному періоді, в якому відбудеться збільшення реєстраційної суми платника в СЕА ПДВ, розмір зарахованої суми вказується в графі 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації з ПДВ і включається до складу податкового кредиту.
2. Якою датою виписувати податкову накладну на суму перевищення собівартості послуги над її договірною вартістю?
Так, податківці зазначили: якщо першою подією є передоплата за послугу, то на дату отримання такої передоплати постачальник - платник ПДВ повинен визначити податкові зобов'язання з ПДВ виходячи з суми передоплати такої послуги, скласти податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Якщо фактична собівартість наданої послуги перевищить суму передоплати (з якої були визначені податкові зобов'язання на дату отримання передоплати і складена податкова накладна), то на дату визначення фактичної собівартості наданої послуги платник податків повинен скласти другу податкову накладну, виходячи з різниці між фактичною собівартістю і договірною вартістю такої послуги. У такій податковій накладній у верхньому лівому куті робиться відповідна позначка «X» і вказується тип причини: 17 - складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх поставки. Така податкова накладна підлягає обов'язковій реєстрації в ЄРПН.
Якщо першою подією є надання послуги, а після розрахунку собівартості фактична собівартість перевищить договірну вартість, то на дату надання послуги платник податків повинен скласти одну податкову накладну виходячи з договірної вартості послуги, а другу податкову накладну - на різницю між фактичною собівартістю і договірною вартістю з типом причини 17 - складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх поставки.
3. Чи може податкова накладна оформлятися однією особою, а реєструватися в Єдиному реєстрі податкових накладних іншим?
Відповідно до п. 201.1 Податкового кодексу України платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, і зареєстровану в ЄРПН.
Згідно з п. 5 Порядку №1246 продавець складає податкову накладну та/або розрахунок коригування у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому Державною податковою службою, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.
Після складання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі на них накладається електронний цифровий підпис посадових осіб платника податків.
Для делегування права підпису податкової накладної та/або розрахунку коригування іншій посадовій особі продавець отримує засоби електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів для такої особи та подає до податкового органу за місцем реєстрації посилені сертифікати електронного цифрового підпису зазначеної особи.
Таким чином, ДФСУ зробила висновок, що електронний цифровий підпис, що накладається на податкову накладну при її реєстрації в ЄРПН, та підпис, що скріплює цю податкову накладну при її видачі покупцю, повинні належати одній особі, якій делеговано право підпису податкових накладних. 

 

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Верховна Чи оподатковується податками дохід отриманий платником податку від продажу (обміну) житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку, земельної ділянки.
Не оподатковується податками дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначені ст. 121 Земельного кодексу залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки (п. 172.1 ПКУ).
Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш ніж одного з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ПКУ, або від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 ПКУ, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ПКУ, тобто 5% (п. 172.2 ПКУ).
При цьому п. 172.9 ПКУ встановлено, що дохід від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомості, що здійснюються фізичними особами - нерезидентами, оподатковується згідно зі ст. 172 ПКУ у порядку, встановленому для резидентів, за ставками, визначеними п. 167.1 ПКУ, тобто 15 (20)%.
Таким чином, якщо нерухомість знаходиться у власності нерезидента більше трьох років, при її продажу таке майно не підлягає обкладенню ПДФО.

ДФСУ відповіла на питання, чи мають право контролюючі органи вимагати обов'язкового нарахування мінімальної заробітної плати та утримання з її розміру ПДФО.
Податківці нагадали, що контроль за додержанням законодавства про оплату праці здійснюють:
• центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю;
• органи доходів і зборів.
У разі отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, контролюючі органи здійснюють фактичну перевірку без попередження платника податків (особи).
Враховуючи те, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання, контролюючі органи мають право здійснювати контроль за її нарахуванням, утриманням з її розміру ПДФО.
Звертаємо увагу, що абз. 5 ст. 265 КЗпП встановлено штраф, зокрема, за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, в розмірі 10 мінзарплат за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення.

 

ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Держінспекція з праці щодо звільнення мобілізованого працівника у зв'язку із закінченням строкового трудового договору.
Фахівці Держінспекції з праці відзначили, що законодавство не встановлює прямої заборони щодо звільнення мобілізованого працівника у зв'язку із закінченням строкового трудового договору.
При цьому вони нагадали, що законодавством України таким працівникам гарантується на особливий період, але не більше одного року збереження місця роботи, посади та середнього заробітку у вигляді компенсації з бюджету.
Фахівці відомства прийшли до висновку, що останнім днем строкового трудового договору буде день закінчення проходження військової служби, про що працівник повинен бути повідомлений письмово.
Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи і т. П.) У порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.
Звертаємо увагу, що в даному випадку думки профільних відомств розійшлися, оскільки раніше Мінсоцполітики повідомляло, що після закінчення строку трудового договору, укладеного з мобілізованим працівником, дія такого договору може бути припинена.

Законодавче розуміння простою. Що робити працівниками та кого повідомляти про простій.
Простій - це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.
У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій же місцевості на строк до одного місяці.
Про початок простою, крім простою структурного підрозділу чи всього підприємства, працівник повинен попередити власника або уповноважений ним орган чи бригадира, майстра, інших посадових осіб.
Порядок такого попередження законодавчо не врегульовано, тобто зробити це можна як в усній, так і в письмовій формі (службова записка) - головне, щоб воно було своєчасним.
На час простою не з вини працівника оформляється акт простою в довільній формі (фіксуються причини, що зумовили призупинення роботи) та наказ власника або уповноваженого ним органу.
Не врегульовано законодавчо також і питання про те, де в цей період повинні знаходитися працівники: вдома чи на робочих місцях.
Якщо простий має цілодобовий (тижневий) характер, власник або уповноважений ним орган повинен у наказі обумовити необхідність присутності або відсутності працівника на роботі.
Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету на основі типових правил.
Правилами внутрішнього трудового розпорядку визначаються права та обов'язки працівників і адміністрації, час початку і закінчення роботи, зобов'язання адміністрації організувати облік явки на роботу і відходу з роботи і т. п.
Тобто питання необхідності присутності або відсутності на роботі працівників у разі простою може бути вирішено в правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

Органи прокуратури вправі вилучати трудові книжки працівників як речові докази.
Мінсоцполітики повідомило, що органи прокуратури вправі вилучати трудові книжки працівників як речові докази у разі, якщо проти роботодавця порушено кримінальне провадження.
Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового