на печать
 • Огляд новин законодавства і роз’яснень органів державної влади за грудень 2009 року

   

  ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА

   

  • Пенсійний фонд України затвердив Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України. Одним з головних нововведень є необхідність щомісячно звітувати у персоніфікованому порядку. Відповідно, порядок, згідно з яким передбачалося представлення таких відомостей раз на рік, втратив силу. Нові форми застосовуватимуться починаючи з 1 січня 2010 року (постанова від 05.11.2009 р. № 26-1).

   

  • На думку Міністерства праці та соціальної політики України, при вирішенні питання про надання відпустки одинокій матері необхідно упевнитися, чи дійсно дитина виховується без батьківської участі. Документами, підтверджуючими даний факт, можуть бути рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав, рішення органів опіки та піклування або суду щодо участі батька у вихованні дитини, ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів, тощо. Крім того, підтвердженням відсутності участі батька у вихованні дитини може бути акт, складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною профспілковою організацією а також довідка зі школи про те, що батько не бере участі у вихованні дитини (не спілкується з вчителями, не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських зборах) тощо. Мінпраці також нагадало, що окрім вищезазначених документів для отримання додаткової соціальної відпустки розлучена жінка, яка дійсно виховує сама дитину (без батька), має надати копію свідоцтва про народження дитини та копію свідоцтва про розірвання шлюбу (лист від 19.05.2009 р. № 5565/0/14-09/13).

   

  • Мінпраці висловився за те, щоб жінці, яка працює в режимі неповного робочого часу в період перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, повинен надаватися листок непрацездатності у разі її тимчасової непрацездатності, а також в разі хвороби дитини у віці до 14 років. Такий лікарняний, на думку Міністерства, має бути оплачений за місцем роботи жінки виходячи з фактично нарахованої зарплати за відпрацьований час в розрахунковому періоді (лист від 17.07.2009 р. № 197/18/99-09).

   

  • Міністерство охорони здоров’я звернуло увагу на те, що законодавством не передбачений документ, який повинен видаватися матері, що доглядає за хворою дитиною, якщо вона знаходиться в частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і працює на умовах неповного робочого часу (лист від 21.08.2009 р. № 3.07-58/2365).

   

  • Міністерство юстиції України вважає, що Мінпраці перевищило свої повноваження, роз’яснюючи питання, що стосуються визначення розміру оплати листка непрацездатності, у випадку, якщо непрацездатність припадає на в період простою, і звернулось до Мінпраці з пропозицією стосовно перегляду листів від 05.06.2008 р. № 138/18/99-09, від 19.03.2009 р. № 51/18/99-09 (лист від 23.10.2009 р. № 13681-0-33-09-21).

   

  • Затверджено Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників та план заходів з його застосування (постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 р. № 1262).

   

  • Змінено Порядок взаємодії органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, відділень Фонду соціального захисту інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів і навчальних закладів системи Мінпраці щодо працевлаштування інвалідів (наказ Мінпраці від 04.11.2009 р. № 415).

   

  • Змінено порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Новації полягають, перш за все, в розширенні сфери дії вказаного порядку. Тепер він поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та господарювання, військові частини Збройних Сил, внутрішніх військ, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, органи та підрозділи Держприкордонслужби, органи СБУ, підрозділи Держспецтрансслужби, Служби зовнішньої розвідки, органи і підрозділи Держспецзв’язку, органи внутрішніх справ та податкової міліції, органи і підрозділи цивільного захисту, які виплачують грошове забезпечення, а також на воєнізовані аварійно-рятувальні служби (формування), створені відповідно до законодавства на постійній основі, на фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, осіб, які виконують роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, осіб, які беруть участь у страхуванні на добровільних засадах, та осіб, які сплачують єдиний податок.
   Основна частина змін присвячена розрахунку середньої заробітної плати при обчисленні виплат по безробіттю. Одним з нововведень є використання календарних днів при розрахунку середньої зарплати для виплати допомоги по вагітності та пологах. Відповідно оновлені приклади розрахунку і окремі форми довідок про середньоденне грошове забезпечення для розрахунку виплат на випадок безробіття (постанова Кабміну від 08.12.2009 р. № 1332).

   

  • Внесено зміни до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Зокрема, відкориговане визначення ЗІЗ, а також актуалізовані вимоги до умов їх придбання (наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.11.2009 р. № 194, чинний з 25.12.2009 р.).

   

  • Кабінет Міністрів України підготувався до  проведення переговорів відносно укладення Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, спільним представницьким органом сторони працедавців на національному рівні і всеукраїнськими профспілками та профоб’єднаннями, а також галузевих і регіональних колективних угод на новий термін (розпорядження від 02.12.2009 р. № 1513-р).

   

  • Затверджені Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» (накази Державного комітету статистики України від 26.10.2009 р. № 403 та № 404 відповідно).

   

  ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

   

  • ДПА України видала чергове роз’яснення щодо оподаткування заробітної плати нерезидентів (лист від 25.11.2009 р. № 26106/7/17-0717), в якому ще раз наголосила на праві працедавця оподатковувати доходи іноземців за ставкою 15% лише починаючи з податкового періоду (місяця), в якому видане повідомлення про самостійне визначення фізичною особою - іноземцем резидентського статусу, а податок, нарахований за «резидентською» ставкою до отримання такого повідомлення підлягає коригуванню шляхом подання уточнюючого податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за відповідні періоди.

   

  • Наказом Державної податкової адміністрації України від 18.12.2009 р. № 718 визнано таким, що втратив чинність наказ ДПА України від 29.01.2004 р. № 50 «Про затвердження Податкового роз’яснення щодо застосування окремих норм Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» в частині оподаткування іноземців та нерезидентів».

   

  ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

   

  • При поділі підприємства до нових підприємств, які виникли у результаті цього поділу, переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права і обов’язки реорганізованого підприємства, і тому така операція для цілей оподаткування не вважається продажем товарів, і ніяких податкових зобов’язань з прибутку не виникає. (лист ДПА України від 17.08.2001 р. № 3244/6/16-1217-26).

   

  • Державна податкова адміністрація України дійшла висновку, що декларацію з податку на прибуток за 11 місяців 2009 року подавати не потрібно, оскільки на 2009 рік ані податковим, ні бюджетним законодавством України це не передбачено (лист від 02.12.2009 р. № 26806/7/15-0217).

   

  • ДПА України роз’яснила окремі питання ведення податкового обліку приросту (убутку) балансової вартості запасів підприємствами, що перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну (лист від 27.10.2009 р. № 23569/5/15-0217).
   В листі зазначено, що при проведенні камеральної перевірки у випадку виявлення факту відображення платником податку у колонці 3 «На початок звітного періоду» таблиці 1 додатка К 1/1 до декларації з податку на прибуток балансової вартості балансової вартості товарних запасів, придбаних на спрощеній системі, необхідно з'ясувати у такого платника, чи відбувалося протягом звітного періоду придбання товарних запасів та їх вибуття. Якщо ні (чи придбані товари вибули у звітному періоді), то камеральною перевіркою зменшуються значення даних у колонках 3 «На початок звітного періоду» і 5 «На кінець звітного періоду» зазначеної таблиці на однакові суми.
   В інших випадках розрахунок приросту (убутку) балансової вартості, придбаних на загальній системі оподаткування, здійснюється без урахування вартості запасів, придбаних на спрощеній системі.

   

  • ДПА України наказом від 11.12.2009 р. № 704 затвердила План діяльності Державної податкової адміністрації України з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2010 рік, яким, зокрема, передбачено внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» в частині запобігання використанню платниками податку схем мінімізації податкових зобов’язань з податку на прибуток.

   

  ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

   

  • Оприлюднені нові форми Реєстру отриманих та виданих податкових накладних, а також зміни, внесені до Порядок його ведення (наказ Державної податкової адміністрації України від 26.10.2009 р. № 582). Зміни набрали чинності з 1 січня 2010 року.

   

  • На думку Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, при заповненні реєстру отриманих і виданих податкових накладних перш за все слід пам’ятати про те, що порядковий номер податкової накладної повинен відповідати порядковому номеру запису в реєстрі. При цьому, обов’язок з ведення нумерації податкових накладних наростаючим підсумком з початку року законодавством не передбачено (лист від 20.10.2009 р. № 12734).

   

  • Цілу низку листів ДПА України присвячено питанням оподаткування ПДВ операцій з реорганізації підприємства у результаті його перетворення (листи від 07.05.2009 р. № 4245/6/16-1515-18, від 25.03.2009 р. № 152/4/16-1510 і від 04.09.2009 р. № 8717/6/16-1515).

   

  • Державна податкова адміністрація України відкликала свій лист від 06.10.2009 р. № 21839/7/16-1517 «Про підготовку до запровадження Загального реєстру податкових накладних» (лист від 16.11.2009 р. № 25308/7/16-1517). Це пов’язане з призупиненням дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 р. № 1178-р «Питання Загального реєстру податкових накладних» Указом Президента України від 29.10.2009 р. № 872/2009).

   

  • ДПА України роз’яснила порядок виписки податкової накладної у разі здійснення попередньої оплати за товари великої номенклатури та наступного відвантаження частини товарів тієї ж номенклатури (лист від 05.11.2009 р. № 24378/7/16-1517-16).
   Зокрема, зазначено, що на дату отримання попередньої оплати (у тому числі часткової) продавець має здійснити нарахування податкових зобов’язань з ПДВ та відповідно виписати та надати покупцеві податкову накладну на суму авансового платежу (із зазначенням повної номенклатури поставки за специфікацією та кількості виходячи із відсотка авансового платежу).
   На дату подальшої поставки окремих одиниць товарів (із повної номенклатури за специфікацією) продавець має здійснити донарахування податкових зобов’язань з ПДВ та відповідно виписати та надати покупцеві податкову накладну із зазначенням номенклатури та кількості фактично відвантажених товарів, виходячи із відсотка несплаченої суми поставки.

   

  • У листі від 04.12.2009 р. № 27084/7/16-1517 ДПА України надала відповіді на окремі питання справляння ПДВ, що найчастіше надходять від платників податку та працівників органів державної податкової служби. Розглянуті в листі питання згруповано у такі розділи:


  I. Спеціальний режим оподаткування в сільськогосподарському виробництві.
  II. Податкова звітність з податку на додану вартість.
  III. Реєстрація та анулювання платників податку.
  IV. Особливості податкового обліку філій.
  V. Особливості податкового обліку з податку на додану вартість окремих операцій.

  • За результатами перевірок достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість ДПА України  узагальнила основні алгоритми їх проведення і надала інструктивні матеріали щодо порядку формування інформаційних довідок про результати перевірок достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ при складанні реєстру про відшкодування ПДВ на поточні рахунки платників (лист від 04.12.2009 р. № 27048/7/07-1217).

   

  • ДПА України також взялася за систематизацію роз’яснень в частині визначення об’єкту і бази оподаткування ПДВ операцій з надання послуг нерезидентам чи отриманні їх від нерезидента (лист від 04.12.2009 р. № 27085/7/16-1517).

   

  • Ще одне актуальне роз’яснення, підготовлене ДПА України стосується питання відображення у податковій декларації з податку на додану вартість податкових накладних, які були виписані у попередніх періодах, а отримані у звітному періоді, та документального підтвердження затримки в одержанні таких податкових накладних (лист від 04.11.2009 р. № 24259/7/16-1517-26).
   В листі зазначено, що у разі отримання податкових накладних, які надійшли із запізненням (за наявності документального підтвердження такого запізнення), платник податку - покупець товарів (робіт, послуг) повинен на дату отримання зазначених документів відобразити їх у графі 2 Реєстру отриманих та виданих податкових накладних, та за умови виконання норм підпункту 7.4.1 Закону про ПДВ має право відобразити такі податкові накладні в податковій декларації з податку на додану вартість у поточному періоді, а саме, у рядку 16.4 «Інші випадки».
   Також наголошено, що податкові накладні, які відправляються продавцем покупцю поштою (тобто ті, які можуть поступити покупцеві в наступному звітному періоді), повинні надсилатися поштовим листом з рекомендованим повідомленням про вручення. Виходячи з цього, ДПА України зроблено висновок, що документальним підтвердженням у покупця - платника ПДВ при включенні до складу податкового кредиту сум ПДВ на підставі податкової накладної, отриманої в інших податкових періодах, ніж дата їх виписки, є документ, який підтверджує надходження такої податкової накладної від продавця, а саме лист з рекомендованим повідомленням про вручення із зазначенням на ньому відбитку календарного штемпеля.

   

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

   

  • Зобов’язання по нарахованих відсотках визнаються витратами в сумі фактичної заборгованості, визначеної умовами договору позики (лист Міністерства фінансів України від 26.10.2009 р. № 31-34000-20-10/28858).

   

  • Міністерство фінансів України внесло зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» (наказ від 12.11.2009 р. № 1315). Зміни стосуються сільськогосподарських підприємств і набрали чинності 12.12.2009 р.

   

  • На думку Державної податкової адміністрації України, якщо особа, виконуюча обов’язки бухгалтера за цивільно-правовою угодою, дорученням або на підставі іншої угоди, уповноважена здійснювати функції фахівця з бухгалтерського обліку, про що виданий відповідний наказ керівника підприємства, вона притягується до адміністративної відповідальності на загальних підставах. При цьому у листі наголошено, що в цілому відповідальність за організацію бухгалтерського обліку і забезпечення фіксації фактів здійснення всіх господарських операцій несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), що здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства і засновницьких документів (лист від 29.10.2009 р. № 11145/6/10-5015/3550).

   

  • На відміну від ДПА України, Держкомстат дотримується думки, що на підприємстві, де бухгалтер працює і веде бухгалтерський облік за цивільно-правовим договором, відповідальність несе власник або уповноважений орган (посадова особа), що здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства і засновницьких документів. Держкомстат також підкреслив, що головний бухгалтер не завжди є посадовою особою, а отже, відповідно до чинного законодавства його неможливо притягнути до адміністративної відповідальності (лист від 27.10.2009 р. № 19-14/273).

   

  • Міністерство праці і соціальної політики України роз’яснило, що, представники професії «бухгалтер», які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але які мають достатній практичний досвід і успішно виконують в повному обсязі покладені на них завдання і обов’язки, можуть бути як виняток залишені на посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційній комісії (лист від 21.09.2009 р. № 279/13/116-09).

   

  • Мінфін нагадав, якими документами слід керуватися при відображенні у  бухгалтерському обліку переданих в оренду активів і операцій з об’єктами будівництва (лист від 05.11.2009 р. № 31-34000-20-27/29944).

   

  • Внесено чергові зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які набирають чинності з 01.01.2013 р. (наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2009 р. № 1396). Зокрема, змінено П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 7 «Основні засоби», 8 «Нематеріальні активи», 9 «Запаси».

   

  ЗБІР НА РОЗВИТОК ВИНОГРАДАРСТВА

   

  • Державна податкова адміністрація України роз’яснила порядок оподаткування збором на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства у операціях з використанням договорів комісії (лист від 23.11.2009 р. № 25847/7/23-4017). В листі зроблено висновок, що платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є як комітенти (крім виробників), так і комісіонери, які отримають виручку від реалізації такої продукції.
   Одночасно в листі наголошено, що з урахуванням змін, передбачених Законом України від 05.03.2009 p. № 1067-VI «Про внесення змін до Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства», з 1 січня 2010 року у разі реалізації алкогольних напоїв та пива за договорами комісії (консигнації) платниками збору є будь-які суб’єкти підприємницької діяльності, які отримують на свій рахунок кошти або інші види компенсації за продаж цієї продукції (крім виробників-комітентів у разі здійснення ними оптової торгівлі зазначеною продукцією у межах власного виробництва). При цьому об’єктом оподаткування збором є виручка – товарооборот, одержаний на всіх етапах реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольних напоїв та пива, у тому числі за операціями, що не передбачають оплати у грошовій формі.

   

  ЄДИНИЙ ПОДАТОК

   

  • Роз’яснення Державної податкової адміністрації України, наведене в листі від 18.12.2009 р. № 15700/5/15-0116, стосується оподаткування єдиним податком виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські, агентські послуги. В листі зроблено висновок, що вищезазначені платники єдиного податку повинні включати до бази оподаткування єдиним податком лише суми комісійної (агентської) винагороди, отримані від здійснення таких видів діяльності. З метою визначення права перебування на спрощеній системі такі суб’єкти малого підприємництва повинні враховувати надходження коштів у вигляді комісійної (агентської) винагороди, отриманої від здійснення таких видів діяльності, на розрахунковий рахунок та/або в касу без урахування коштів, що є транзитними і на які ці суб’єкти не мають права власності.
   Слід нагадати, що раніше центральне податкове відомство неодноразово висловлювалося про те, що до граничного обсягу виручки включається вся сума, у тому числі транзитні засоби (див. лист ДПА України від 08.05.2007 р. № 4441/6/15-0416). Проте, протилежної думки дотримувався Держкомпідприємництва (див. лист від 27.03.2009 р. № 3347). Крім того, розглянутий вище лист ДПА України є відповіддю на відповідний запит комітету.

   

  ПІДПРИЄМНИЦТВО

   

  • Державна податкова адміністрація України надала роз’яснення щодо оподаткування доходів суб’єктів підприємницької діяльності, виплачуваних за виконання господарських договорів з юридичними особами (лист від 23.11.2009 р. № 12004/6/17-0716). В результаті аналізу норм діючого законодавства автори листа зробили висновок, що особа, яка є джерелом виплати доходу (виручки) на користь суб’єкта підприємницької діяльності, не має правових підстав визначати об’єкт оподаткування – оподатковуваний дохід під час здійснення виплати такого доходу (виручки), оскільки це призведе до подвійного оподаткування такого доходу.

   

  • Внесено зміни до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні (Закон від 15.12.2009 р. № 1759-VI набрав чинності 30.12.2009 р.). Серед нововведень слід відмітити, зокрема, такі:


  – зменшений до розміру однієї мінімальної заробітної плати мінімальний розмір статутного капіталу новостворюваного товариства з обмеженою відповідальністю;
  – встановлення мінімального терміну договору оренди державного та комунального майна у п’ять років, якщо орендар не пропонує менший термін. При цьому, термін договорів, укладених до набрання чинності цим Законом, вважатиметься продовженим до п’яти років з дня укладення, якщо менший термін не запропонує орендар.
  – встановлення до 1 січня 2011 року мораторію на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами щодо суб’єктів малого підприємництва (крім перевірок суб’єктів, господарська діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»; проведення органами державної податкової служби планових та позапланових виїзних перевірок; проведення органами Пенсійного фонду України планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання з високим або середнім ступенем ризику; проведення органами захисту прав споживачів позапланових перевірок за скаргами споживачів;
  – встановлення до 1 січня 2011 року мораторію на збільшення розміру орендної плати за договорами оренди державного майна, укладеними Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами із суб’єктами малого підприємництва.

   

  БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

   

  • Нацбанк визначив регламент роботи в період завершення звітного року (лист від 14.12.2009 р. № 25-211/3007-23723).

   

  • Національний банк України роз’яснив механізм застосування законодавчо встановлених строків розрахунків за експортними, імпортними операціями резидентів та здійснення банками контролю за дотриманням цих строків (лист від 07.12.2009 р. № 28-311/4492-22644).

   

  • Нацбанк також надав роз’яснення стосовно своєчасності оприбуткування виручки на місці проведення розрахунків (у відокремленому підрозділі) та в касі підприємства (лист від 09.11.2009 р. № 11-113/5029-20868).

   

  • Національним банком України внесено чергові зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою (постанова від 17.11.2009 р. № 678).

   

  • Нацбанк роз’яснив окремі питання порядку надання фінансовими установами кредитів (позик) в іноземній валюті на території України, а також обслуговування таких кредитів (позик) в іноземній валюті, отриманих резидентами-позичальниками (лист від 16.12.2009 р. № 13-210/8108-23317).

   

  • Листом Нацбанку від 18.12.2009 р. № 13-121/8180-23532 надано роз’яснення щодо порядку застосування Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

   

  ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

   

  • Державна податкова адміністрація України нагадала, що платниками транспортного податку з транспортних засобів, оснащених обладнанням, яке дозволяє використовувати в якості палива моторного стиснутий або скраплений газ, альтернативні види рідкого та газового палив, починаючи з 01.07.2009 р. (за наявності відмітки в свідоцтві про державну реєстрацію транспортного засобу про оснащення газобалонним устаткуванням) мають право провести перерахунок податкових зобов’язань, які були нараховані за III – IV квартали 2009 року (граничні терміни сплати – 14.10.2009 р., 14.01.2010 р.), подавши до податкових органів уточнюючий розрахунок. При цьому перерахунок здійснюється в тому ж порядку, що і при зменшенні ставок податку згідно із Законом від 05.03.2009 р. № 1075-VI (лист від 13.11.2009 р. № 11732/6/17-0316).

   

  СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

   

  • Державна податкова адміністрація України надала роз’яснення щодо оподаткування у 2009 році дитячих новорічних подарунків податком з доходів фізичних осіб (лист від 14.12.2009 р. № 27729/7/17-0717).

   

  • Кабінет Міністрів України затвердив Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками дітей-інвалідів (постанова від 03.12.2009 р. № 1345).

   

  • З 1 січня 2011 року зміниться розмір допомоги при народженні дитини. Зокрема, на першу дитину видаватиметься сума, кратна 22 розмірам прожиткового мінімуму для дітей у віці до шести років, встановленого на день народження дитини (Закон України від 17.11.2009 р. № 1723-VI).

   

  ЗЕМЛЯ

   

  • Правові, організаційні та фінансові засади регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності з 15.12.2009 р. регулюватимуться спеціальним законодавчим актом (Закон України від 17.11.2009 р. № 1559-VI).

   

  • Державний комітет України із земельних ресурсів розпорядився щодо упорядкування обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку (наказ від 20.11.2009 р. № 602).

   

  • В свою чергу, ДПА України роз’яснила, що дохід, отриманий платником податку у вигляді компенсації на операції, пов'язані з розробленням технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують його право на земельну ділянку, проведенням державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку, в тому числі заповнення бланків таких актів, а також безоплатною видачею громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, не включається до складу його загального місячного або річного оподатковуваного доходу (лист від 11.12.2009 р. № 27600/7/17-0217).

   

  ТРАНСПОРТ

   

  • Кабінет Міністрів України затвердив Правила паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах населених пунктів (постанова від 03.12.2009 р. № 1342).

   

  • У листі від 29.10.2009 р. № 13279 Держкомпідприємництва нагадав про перелік документів, які можуть витребувати співробітники ДАІ у водія, до них, зокрема, відносяться:


  а) посвідчення на право управління транспортним засобом відповідної категорії і талон, що додається до посвідчення;
  б) реєстраційний документ на транспортний засіб (для транспортних засобів Озброєних Сил – технічний талон), а в разі відсутності в транспортному засобі його власника, крім того, – свідоцтво про право спільної власності на даний транспортний засіб або реєстраційний або інший засвідчений в установленому порядку документ, підтверджуючий право управління, користування або розпорядження таким транспортним засобом;
  в) у разі встановлення на транспортних засобах проблискових маячків і (або) спеціальних звукових сигнальних пристроїв – дозвіл, виданий Державтоінспекцією МВС, у разі розміщення реклами – узгодження, яке видається підрозділами Державтоінспекції МВС;
  г) у встановлених законодавством випадках подорожній лист і документацію на вантаж, що перевозиться; на маршрутних транспортних засобах – схему маршруту і розклад руху; на ваговитих і великогабаритних транспортних засобах і транспортних засобах, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів, – документацію відповідно до вимог спеціальних правил;
  д) поліс (сертифікат) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Водії, які відповідно до законодавства звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України, повинні мати при собі відповідні підтверджуючі документи (посвідчення).

   

  КОНТРОЛЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

   

  • Кабінету Міністрів України затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) (постанова від 03.12.2009 р. № 1288).
   Зауважимо, що свого часу Держкомпідприємництва зазначав, що за відсутності таких Критеріїв Фонд соціального захисту інвалідів не має підстав для здійснення планових заходів державного нагляду (лист від 27.08.2009 р. № 10287).

   

  • Національний банк України вніс зміни до Положення про валютний контроль. Зокрема, збільшено розміри штрафів, які застосовуються до агентів валютного контролю за порушення порядку або термінів інформування і недотримання правил представлення Нацбанку звіту про валютні операціях (постанова від 05.11.2009 р. № 654).

   

  • Змінено також Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства. Нововведення направлені здебільшого на врегулювання діяльності тимчасових адміністрацій (постанова НБУ від 29.09.2009 р. № 569).

   

  • ДПА України звернула увагу на те, що виходячи з економічної суті Декларації про валютні цінності податкові органи можуть застосовувати санкції лише за подання резидентами недостовірної інформації про наявність валютних цінностей або перекручення ними даних, що свідчать про приховування ними валютних цінностей та майна, що знаходяться за межами України (лист від 12.10.2009 р. № 4776/С/22-5015).

   

  • ДПА України внесла зміни до Методичних рекомендацій щодо повноти охоплення обліком платників окремих видів податків (наказ від 26.11.2009 р. № 661).

   

  • ДПА України затвердила Критерії відбору суб’єктів господарювання, що мають ризик здійснення нереальних (удаваних) операцій з наданням послуг із безпідставного формування податкового кредиту третім особам (наказ від 12.11.2009 р. № 631).

   

  • Вищий адміністративний суд України в якості надання методичної допомоги висловився стосовно порядку нарахування штрафних санкцій за порушення строків розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності (лист від 17.03.2009 р. № 359/13/13-09).

   

  • Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва підготовив Методичні рекомендації щодо розробки порядків контролю за додержанням ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності (наказ від 08.10.2009 р. № 175).

   

  • Внесено зміни до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері довкілля (Закон України від 05.11.2009 р. № 1708-VI).

   

  • Міністерство з питань житлово-комунального господарства України затвердило Порядок здійснення державного нагляду (контролю) Держжитлокомунінспекцією та її територіальними органами (наказ від 16.11.2009 р. № 358).

   

  • Держкомпідприємництва нагадав про неприпустимість провадження суб’єктами господарювання господарської діяльності без одержання документів дозвільного характеру, необхідність одержання яких встановлено законами (лист від 15.10.2009 р. № 12526).

   

  • Затверджена Методологія проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів (постанова Кабміну від 08.12.2009 р. № 1346).

   

  • Внесено зміни до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств (Закон України від 17.11.2009 р. № 1720-VI).

   

  • Затверджено Порядок передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів (постанова Кабміну від 08.12.2009 р. № 1337).

   

  • Кабінет Міністрів України прийняв додаткові заходи щодо посилення протидії корупції (постанова від 08.12.2009 р. № 1338).

   

  ІНШЕ

   

  • Починаючи зі звітів за 2009 рік система електронної звітності запроваджується в органах державної статистики (наказ Державного комітету статистики України від 20.11.2009 р. № 439).

   

  • ДПА України пообіцяла актуалізувати форми податкових розрахунків та перерахунків податкових зобов’язань збору за спеціальне водокористування в частині використання води і проінструктувала, як до внесення відповідних змін звітувати або уточнити показники за допомогою діючих форм (лист від 24.11.2009 р. № 25973/7/15-0617).

   

  • Мінекономіки вважає, що при визначенні ціни договору сторони можуть визначити її як еквівалент в іноземній валюті. В той же час використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України по зобов’язаннях допускається у випадках, порядку і на умовах, встановлених законодавством з даних питань (лист від 20.10.2009 р. № 3804-25/544).

   

  • ДПА України роз’яснила, що для реалізації залишків алкогольних напоїв після закінчення терміну дії ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями суб’єктам господарювання необхідно придбати ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями на наступний термін або ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями для реалізації, в межах терміну придатності, алкогольній продукції кінцевому споживачеві. В листі також зазначено, що залишки нереалізованої алкогольної продукції можуть бути передані на відповідальне зберігання суб’єктам господарювання на підставі цивільно-правових угод, метою яких є виникнення зобов’язань від надання послуг із зберігання, які мають приміщення для зберігання алкогольних напоїв, відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання (лист від 08.10.2009 р. № 4850/32-0415).

   

  • До речі, на те, що залишки алкогольних напоїв можуть зберігатися і реалізуватися на основі договорів з суб’єктами господарської діяльності, які мають відповідні ліцензії і внесені до Єдиного реєстру місць зберігання, вказав і Держкомпідприємництва (лист від 26.08.2009 р. № 10207).

   

  • Державна митна служба України внесла зміни до Порядку заповнення декларації митної вартості (наказ від 26.10.2009 р. № 1017).

   

  • Затверджено Порядок визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання (постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2009 р. № 1251).

   

  • З метою спрощення порядку набуття прав на землю внесені зміни до деяких законодавчих актів України (Закон України від 05.11.2009 р. № 1702-VI).

   

  • Міністерство економіки України затвердило Стандарт надання адміністративної послуги з видачі довідки про порушення провадження у справі про банкрутство підприємств, визнання їх банкрутами, перебування у процедурі банкрутства (наказ від 01.12.2009 р. № 1354).

   

  • Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва надав роз’яснення стосовно видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (листи від 03.12.2009 р. № 14871 і від 03.12.2009 р. № 14872).

   

  • Державна податкова адміністрація України висловила свою точку зору стосовно механізму відліку строків з урахуванням зміни граничного строку розрахунків в іноземній валюті з 180-ти до 90-та днів (лист від 14.12.2009 р. № 27734/7/2250-17).

   

  • Затверджені ліміти використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2010 році (наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 01.12.2009 р. № 643).

   

  • Кабінет Міністрів України прийняв рішення продовжити на рік – до 1 січня 2011 року – дію пільги при сплаті оренди державного нерухомого майна для суб’єктів малого і середнього бізнесу (постанова КМУ від 02.12.2009 р. № 1341). Це означає, що в 2010 році підприємці продовжать сплачувати знижені ставки орендної плати на держмайно (45 % від встановлених в додатку 2 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна).

   

  • Кабмін вніс чергові зміни до процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти (постанова від 08.12.2009 р. № 1335).

   

  ДО ВІДОМА

   

  • Кабінету Міністрів України визначився з перенесенням робочих днів у 2010 році (розпорядження від 26.11.2009 р. № 1412-р).

   

  • Також Кабмін визначив друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому у 2010 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме, газету «Урядовий кур’єр». (розпорядження від 25.11.2009 р. № 1428-р).

   

  • За повідомленням Державного комітету статистики України, індекс інфляції у листопаді 2009 року становив 101,1 % відсотка порівняно з жовтнем 2009 року (повідомлення від 09.12.2009 р.).

   

  • З 01.01.2010 починається вилучення з обігу банкнот випуску 1996 та 2001 років номінальною вартістю 50, 100 та 200 гривень (постанова НБУ від 14.12.2009 р. № 738).

   

  • Кабінетом Міністрів України схвалена Стратегія реформування податкової системи (розпорядження від 23.12.2009 р. № 1612-р).

   

  • Постановою Кабміну від 23.12.2009 р. № 1406 затверджені переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2010 рік.