на печать
 • Кого та яких операцій конкретно стосується пункт 5.2.17 Закону про прибуток?

  Підпунктом 5.2.17 статті 5 Закону № 334 передбачено, що суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням, створеним відповідно до закону з цього питання, у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку у розрахунку за звітний рік включаються до складу валових витрат платника податку.

  Статтею 1 Закону України від 24.05.2001 р. № 2436-III «Про організації роботодавців» (далі - Закон № 2436) визначено, що організація роботодавців - це громадська неприбуткова організація, яка об’єднує роботодавців на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту їх прав та інтересів; об’єднання організацій роботодавців - неприбуткова організація роботодавців, яка об’єднує організації роботодавців на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту прав та інтересів організацій роботодавців та роботодавців.

  Організації роботодавців та їх об’єднання підлягають обов’язковій реєстрації в порядку, встановленому Законом України «Про об’єднання громадян» (стаття 13 Закону № 2436).

  Джерелами формування майна та коштів організацій роботодавців та їх об'єднань згідно зі статтею 27 є:

  • вступні, членські та цільові внески;
  • доходи від підприємств, установ, організацій, часток, паїв, акцій, що належать організаціям роботодавців та їх об'єднанням;
  • цільові гранти міжнародних фінансових організацій;
  • добровільні внески, що надходять від фізичних та юридичних осіб;
  • інші джерела, передбачені законом.

  Тобто, норма пункту 5.2.17 Закону № 334 поширюється на платників податку, які є членами організацій роботодавців або об’єднань організацій роботодавців і протягом звітного року перераховували вступні, членські або цільові внески на рахунки таких організацій.

  Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг) зазначаються у Додатку Р2 до рядка 04.8 декларації з податку на прибуток підприємства.

  З цього приводу слід звернути увагу на те, що згідно з положеннями Порядку проведення камеральної перевірки податкової декларації з податку на прибуток (наказ ДПА України від 05.12.2008 р. № 761) органи ДПС вважають зазначені у рядку 4 суми внесків правомірно віднесеними до валових витрат у разі, якщо організація роботодавців, якій здійснено перерахування коштів або передачу майна, відповідає вимогам Закону України «Про організації роботодавців».